วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562  
   
    TOP 10
ระบบรับ-ส่งหนังสื่อ
    คณะกรรมการสภาสถาบันฯ
โปรแกรมภายใน
Gallery/ภาพรวมกิจกรรมสถาบันฯ
 

Untitled Document

วารสารประจำเดือนพฤศจิการยน 2561...
ภาพทั้งหมด : 7
เรืออากาศโท สมพร ปานดำ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศ...
ภาพทั้งหมด : 6
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ให้การต้อนรับ นายประเสริฐ บุญเรื...
ภาพทั้งหมด : 11
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การวางแผ...
ภาพทั้งหมด : 12
ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันฯ และคณะผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภ...
ภาพทั้งหมด : 31
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนบ...
ภาพทั้งหมด : 23
ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันฯ ประชุมบุคลากรของวิทยาลัย ชี้แจงแนวท...
ภาพทั้งหมด : 26
วารสาร ตุลาคม 2561...
ภาพทั้งหมด : 3

ข่าวสารจากกลุ่มงานประชาสัมพันธ์
 

Portfolio Item

Portfolio Item
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

ถนนมิตรภา หนองคาย-อุดรธานี ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร  0-4241-1445,0-4241-1447

   
 
 
Username :
  
 
Password :
  
 
 
 
...:::: ขับเคลื่อนโดย สถอ.ฉ.1-ivene1-v.2015. ถูกต้อง php และ CSS.