วันที่ 21 ตุลาคม 2562  
   
 
 
    TOP 10
ระบบรับ-ส่งหนังสื่อ
    คณะกรรมการสภาสถาบันฯ
โปรแกรมภายใน
Gallery/ภาพรวมกิจกรรมสถาบันฯ
 

Untitled Document

วารสารประจำเดือนกันยายน 2562...
ภาพทั้งหมด : 7
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จ...
ภาพทั้งหมด : 11
ดร.พีระพล พูลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าเยี่ยมชมความก้าวหน...
ภาพทั้งหมด : 9
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2561 อาชีวศึกษาจังหวัดห...
ภาพทั้งหมด : 10
ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบัน มอบทุนมูลนิธิอาชีวสงเคราะห์ จำนวน 2 ...
ภาพทั้งหมด : 7
โครงการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 สัญจรพบปะผู้บริหารและบุคล...
ภาพทั้งหมด : 11
โครงการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 สัญจรพบปะผู้บริหารและบุคล...
ภาพทั้งหมด : 12
การตรวจเยี่ยมการดำเนินการตามโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้า...
ภาพทั้งหมด : 27

ข่าวสารจากกลุ่มงานประชาสัมพันธ์
 

Portfolio Item

Portfolio Item
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

ถนนมิตรภา หนองคาย-อุดรธานี ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร  0-4241-1445,0-4241-1447

   
 
 
Username :
  
 
Password :
  
 
 
 
...:::: ขับเคลื่อนโดย สถอ.ฉ.1-ivene1-v.2015. ถูกต้อง php และ CSS.