วันที่ 22 กรกฎาคม 2561  
   
    TOP 10
ระบบรับ-ส่งหนังสื่อ
    คณะกรรมการสภาสถาบันฯ
โปรแกรมภายใน
Gallery/ภาพรวมกิจกรรมสถาบันฯ
 

Untitled Document

ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ...
ภาพทั้งหมด : 8
ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ...
ภาพทั้งหมด : 19
วารสารประจำเดือน มิถุนายน 2561...
ภาพทั้งหมด : 3
ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันฯ ประธานการประชุมกองบรรณาธิการ วารสาร...
ภาพทั้งหมด : 10
ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1...
ภาพทั้งหมด : 26
ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบัน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ครั้งท...
ภาพทั้งหมด : 15
ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร รองผู้อำนวยการฝ่...
ภาพทั้งหมด : 18
ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่งา...
ภาพทั้งหมด : 20

ข่าวสารจากกลุ่มงานประชาสัมพันธ์
 

Portfolio Item

Portfolio Item

Portfolio Item

Portfolio Item
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

ถนนมิตรภา หนองคาย-อุดรธานี ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร  0-4241-1445,0-4241-1447

   
 
 
Username :
  
 
Password :
  
 
 
 
...:::: ขับเคลื่อนโดย สถอ.ฉ.1-ivene1-v.2015. ถูกต้อง php และ CSS.