วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561  
   
    TOP 10
ระบบรับ-ส่งหนังสื่อ
    คณะกรรมการสภาสถาบันฯ
โปรแกรมภายใน
Gallery/ภาพรวมกิจกรรมสถาบันฯ
 

Untitled Document

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดการประชุม...
ภาพทั้งหมด : 30
สถาบันสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบัน ...
ภาพทั้งหมด : 12
ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย ดร.สุนทรผไท จันทระ รองผู้...
ภาพทั้งหมด : 6
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 จัดประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ คร...
ภาพทั้งหมด : 23
วารสารประจำเดือนกันยายน 2561...
ภาพทั้งหมด : 5
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 จัดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษตามมาตรฐา...
ภาพทั้งหมด : 29
ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้กำลังใจนัก...
ภาพทั้งหมด : 32
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 นำโดย ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำ...
ภาพทั้งหมด : 21

ข่าวสารจากกลุ่มงานประชาสัมพันธ์
 

Portfolio Item

Portfolio Item

Portfolio Item

Portfolio Item
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

ถนนมิตรภา หนองคาย-อุดรธานี ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร  0-4241-1445,0-4241-1447

   
 
 
Username :
  
 
Password :
  
 
 
 
...:::: ขับเคลื่อนโดย สถอ.ฉ.1-ivene1-v.2015. ถูกต้อง php และ CSS.