วันที่ 06 ธันวาคม 2565  
   
    TOP 10
ระบบรับ-ส่งหนังสื่อ
โปรแกรมภายใน
Gallery/ภาพรวมกิจกรรมสถาบันฯ
 

Untitled Document

วารสาร ธันวาคม 2562...
ภาพทั้งหมด : 6
ivene1...
ภาพทั้งหมด : 3
วารสาร พ.ย. 2562...
ภาพทั้งหมด : 7
วารสารประจำเดือนกันยายน 2562...
ภาพทั้งหมด : 7
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จ...
ภาพทั้งหมด : 11
ดร.พีระพล พูลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าเยี่ยมชมความก้าวหน...
ภาพทั้งหมด : 9
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2561 อาชีวศึกษาจังหวัดห...
ภาพทั้งหมด : 10
ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบัน มอบทุนมูลนิธิอาชีวสงเคราะห์ จำนวน 2 ...
ภาพทั้งหมด : 7

ข่าวสารจากกลุ่มงานประชาสัมพันธ์
 

Portfolio Item

Portfolio Item

Portfolio Item

Portfolio Item
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

ถนนมิตรภา หนองคาย-อุดรธานี ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร  0-4241-1445,0-4241-1447

   
 
 
Username :
  
 
Password :
  
 
 
 
...:::: ขับเคลื่อนโดย สถอ.ฉ.1-ivene1-v.2015. ถูกต้อง php และ CSS.