วันที่ 21 มีนาคม 2561  
   
    TOP 10
ระบบรับ-ส่งหนังสื่อ
    คณะกรรมการสภาสถาบันฯ
โปรแกรมภายใน
Gallery/ภาพรวมกิจกรรมสถาบันฯ
 

Untitled Document

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำความรับผิดชอบ ปริมาณงาน คุณภาพงาน และ...
ภาพทั้งหมด : 32
ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันฯ และ ดร.สุนทรผไท จันทระ รองผู้อำนวยก...
ภาพทั้งหมด : 5
ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบัน ประธานในพิธีกีฬา ป.ตรีสัมพันธ์...ฉัน...
ภาพทั้งหมด : 23
รศ.ดร.ศักดิ์ กองสุวรรณ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ให...
ภาพทั้งหมด : 29
ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้กำลังใจนัก...
ภาพทั้งหมด : 9
ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานหลักสูต...
ภาพทั้งหมด : 20
ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันฯ ประธานประชุมเตรียมงานกีฬา ป.ตรีสัมพ...
ภาพทั้งหมด : 10
ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันฯ ประธานประชุมชี้แจงเรื่องระเบียบสถาบ...
ภาพทั้งหมด : 9

ข่าวสารจากกลุ่มงานประชาสัมพันธ์
 

Portfolio Item

Portfolio Item

Portfolio Item

Portfolio Item

Portfolio Item

Portfolio Item

Portfolio Item

Portfolio Item
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

ถนนมิตรภา หนองคาย-อุดรธานี ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร  0-4241-1445,0-4241-1447

   
 
 
Username :
  
 
Password :
  
 
 
 
...:::: ขับเคลื่อนโดย สถอ.ฉ.1-ivene1-v.2015. ถูกต้อง php และ CSS.