วันที่ 17 มกราคม 2561  
   
    TOP 10
ระบบรับ-ส่งหนังสื่อ
    คณะกรรมการสภาสถาบันฯ
โปรแกรมภายใน
Gallery/ภาพรวมกิจกรรมสถาบันฯ
 

Untitled Document

รับสมัครนักศึกษาใหม่...
ภาพทั้งหมด : 5
งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561...
ภาพทั้งหมด : 23
ดร.มงคลชัย สมอุดร ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง เป็นประธา...
ภาพทั้งหมด : 12
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำความรับผิดชอบ ปริมาณงาน คุณภาพงาน และ...
ภาพทั้งหมด : 12
กลุ่มการจัดการงานบุคคล 2 สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และส...
ภาพทั้งหมด : 24
นายโชค อ่อนพรม รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้รับมอบหมายจาก ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ...
ภาพทั้งหมด : 17
ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานในเปิดงานการประชุมวิชาการ...
ภาพทั้งหมด : 24
ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สถาบันฯให้การต้อนรับ ...
ภาพทั้งหมด : 20

ข่าวสารจากกลุ่มงานประชาสัมพันธ์
 

Portfolio Item

Portfolio Item

Portfolio Item

Portfolio Item

Portfolio Item

Portfolio Item

Portfolio Item

Portfolio Item
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

ถนนมิตรภา หนองคาย-อุดรธานี ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร  0-4241-1445,0-4241-1447

   
 
 
Username :
  
 
Password :
  
 
 
 
...:::: ขับเคลื่อนโดย สถอ.ฉ.1-ivene1-v.2015. ถูกต้อง php และ CSS.