วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560  
   
    TOP 10
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
    คณะกรรมการสภาสถาบันฯ
โปรแกรมภายใน
Gallery/ภาพรวมกิจกรรมสถาบันฯ
 

Untitled Document

ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สถาบันฯให้การต้อนรับ ...
ภาพทั้งหมด : 20
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ระดับปริญญาตรีสา...
ภาพทั้งหมด : 20
ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันฯ ดร.สุนทรผไท จันทระ รองผอ.สภาบันฯ นำ...
ภาพทั้งหมด : 32
ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ครั้งที่ 3/25...
ภาพทั้งหมด : 19
รศ.ดร.ศักดิ์ กองสุวรรณ นายกสภาสถาบันการอาชึวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ พร...
ภาพทั้งหมด : 6
ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันฯ ประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาก...
ภาพทั้งหมด : 12
โครงการพัฒนาศักยภาพสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันการอาชีวศึกษา"การประชุมกองบ...
ภาพทั้งหมด : 21
ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันฯ ดร.สุนทรผไท จันทระ รองผู้อำนวยการสถ...
ภาพทั้งหมด : 14

ข่าวสารจากกลุ่มงานประชาสัมพันธ์
 

Portfolio Item

Portfolio Item

Portfolio Item

Portfolio Item

Portfolio Item

Portfolio Item

Portfolio Item

Portfolio Item
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

ถนนมิตรภา หนองคาย-อุดรธานี ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร  0-4241-1445,0-4241-1447

   
 
 
Username :
  
 
Password :
  
 
 
 
...:::: ขับเคลื่อนโดย สถอ.ฉ.1-ivene1-v.2015. ถูกต้อง php และ CSS.