วันที่ 04 ตุลาคม 2565  
   


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์

สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า

สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง


สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


สาขาวิชาการตลาด


สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

ถนนมิตรภา หนองคาย-อุดรธานี ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร  0-4241-1445,0-4241-1447

   
 
 
Username :
  
 
Password :
  
 
 
 
...:::: ขับเคลื่อนโดย สถอ.ฉ.1-ivene1-v.2015. ถูกต้อง php และ CSS.