วันที่ 06 ธันวาคม 2565  
   
: อัลบั้มภาพกิจกรรม Gallery :


 
 
หน้าที่ :[1]
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2561 อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย โดย ดร.พีระพล พูลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประธานในพิธี ในการนี้ ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 และคณะผู้บริหารสถาบันฯ ร่วมเป็นเกียรติในงาน ณ โรงแรม รอยัล นาคารา และคอนเวนชั่นเซนเตอร์ หนองคาย วันที่ 8 มีนาคม 2562
 
 
 
 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

ถนนมิตรภา หนองคาย-อุดรธานี ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร  0-4241-1445,0-4241-1447

   
 
 
Username :
  
 
Password :
  
 
 
 
...:::: ขับเคลื่อนโดย สถอ.ฉ.1-ivene1-v.2015. ถูกต้อง php และ CSS.