วันที่ 04 ตุลาคม 2565  
   
: อัลบั้มภาพกิจกรรม Gallery :


 
 
หน้าที่ :[1]
ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบัน มอบทุนมูลนิธิอาชีวสงเคราะห์ จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 15,000 บาท รวมเป็นเงิน 30,000 บาท แก่นักศึกษาสังกัดสถาบันฯ ที่ได้ผ่านการคัดเลือกตามคุณสมบัติจาก 10 วิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ วันที่ 4 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้นสอง สำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
 
 
 
 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

ถนนมิตรภา หนองคาย-อุดรธานี ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร  0-4241-1445,0-4241-1447

   
 
 
Username :
  
 
Password :
  
 
 
 
...:::: ขับเคลื่อนโดย สถอ.ฉ.1-ivene1-v.2015. ถูกต้อง php และ CSS.