วันที่ 06 ธันวาคม 2565  
   
: อัลบั้มภาพกิจกรรม Gallery :


 
 
หน้าที่ :[1]
ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันฯ ดร.สุนทรผไท จันทระ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยตัวแทนประธานหลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต 23 หลักสูตร ของสถาบันฯ เข้าประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 27 ธันวาคม 2561 พิจารณาหลักสูตรปรับปรุง 2562 ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผลการประชุม บอร์ดมีมติอนุมัติหลักสูตร ทั้ง 23 หลักสูตรของสถาบันฯ
 
 
 
 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

ถนนมิตรภา หนองคาย-อุดรธานี ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร  0-4241-1445,0-4241-1447

   
 
 
Username :
  
 
Password :
  
 
 
 
...:::: ขับเคลื่อนโดย สถอ.ฉ.1-ivene1-v.2015. ถูกต้อง php และ CSS.