วันที่ 06 ธันวาคม 2565  
   
: อัลบั้มภาพกิจกรรม Gallery :


 
 
หน้าที่ :[1]
รศ.ดร.ศักดิ์ กองสุวรรณ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ให้เกียรติเป็นประธานและให้โอวาทแก่นักศึกษาในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 59 ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 โดยมี ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันฯ ผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ ให้อารต้อนรับและให้โอวาท วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
 
 
 
 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

ถนนมิตรภา หนองคาย-อุดรธานี ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร  0-4241-1445,0-4241-1447

   
 
 
Username :
  
 
Password :
  
 
 
 
...:::: ขับเคลื่อนโดย สถอ.ฉ.1-ivene1-v.2015. ถูกต้อง php และ CSS.