วันที่ 06 ธันวาคม 2565  
   
: อัลบั้มภาพกิจกรรม Gallery :


 
 
หน้าที่ :[1]
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ โดยนายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประธานในพิธี ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบัการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 นายโชค อ่อนพรม รองผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยการวิทยาลัย รองผู้อำนวยการ อาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมในพิธี วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนนายน พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมรอยัลนาคาราและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ หนองคาย
 
 
 
 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

ถนนมิตรภา หนองคาย-อุดรธานี ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร  0-4241-1445,0-4241-1447

   
 
 
Username :
  
 
Password :
  
 
 
 
...:::: ขับเคลื่อนโดย สถอ.ฉ.1-ivene1-v.2015. ถูกต้อง php และ CSS.