วันที่ 06 ธันวาคม 2565  
   
Untitled Document
ภาพกิจกรรม/PHOTO
วารสาร ธันวาคม 2562...
ภาพทั้งหมด : 6
ivene1...
ภาพทั้งหมด : 3
วารสาร พ.ย. 2562...
ภาพทั้งหมด : 7
วารสารประจำเดือนกันยายน 2562...
ภาพทั้งหมด : 7
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสย...
ภาพทั้งหมด : 11
ดร.พีระพล พูลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข...
ภาพทั้งหมด : 9
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา256...
ภาพทั้งหมด : 10
ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบัน มอบทุนมูลนิธิอาช...
ภาพทั้งหมด : 7
โครงการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 สัญจร...
ภาพทั้งหมด : 11
โครงการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 สัญจร...
ภาพทั้งหมด : 12
การตรวจเยี่ยมการดำเนินการตามโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดั...
ภาพทั้งหมด : 27
การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบัน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวั...
ภาพทั้งหมด : 12
ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย นายโช...
ภาพทั้งหมด : 8
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 จัดสอบมาตรฐา...
ภาพทั้งหมด : 10
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 จัดโครงการปั...
ภาพทั้งหมด : 12
ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันฯ ประธานพิธีในงาน...
ภาพทั้งหมด : 11
โครงการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 สัญจร...
ภาพทั้งหมด : 11
ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยคณะผู้...
ภาพทั้งหมด : 17
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 จัดประชุมเชิ...
ภาพทั้งหมด : 10
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 รับการตรวจปร...
ภาพทั้งหมด : 11
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ประชุมคณะกรร...
ภาพทั้งหมด : 10
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 รับการดำเนิน...
ภาพทั้งหมด : 12
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 นำโดย ดร.วรว...
ภาพทั้งหมด : 14
ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันฯ ร่วมเป็นเกียรติ...
ภาพทั้งหมด : 12
ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันเข้าร่วมประชุมสรุ...
ภาพทั้งหมด : 3
โครงการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 สัญจร...
ภาพทั้งหมด : 12
โครงการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 สัญจร...
ภาพทั้งหมด : 11
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 โดยท่าน ดร.ว...
ภาพทั้งหมด : 12
ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันฯ ดร.สุนทรผไท จัน...
ภาพทั้งหมด : 7
ดร.สุนทรผไท จันทระ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ และคณะประธานหล...
ภาพทั้งหมด : 3
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 นำโดย ดร.วรว...
ภาพทั้งหมด : 17
ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคต...
ภาพทั้งหมด : 12
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 โดย ดร.วรวิท...
ภาพทั้งหมด : 14
โครงการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 สัญจร...
ภาพทั้งหมด : 11
โครงการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 สัญจร...
ภาพทั้งหมด : 8
วารสารประจำเดือนพฤศจิการยน 2561...
ภาพทั้งหมด : 7
เรืออากาศโท สมพร ปานดำ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงา...
ภาพทั้งหมด : 6
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ให้การต้อนรั...
ภาพทั้งหมด : 11
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 จัดประชุมเชิ...
ภาพทั้งหมด : 12
ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันฯ และคณะผู้บริหาร...
ภาพทั้งหมด : 31
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 จัดประชุมเชิ...
ภาพทั้งหมด : 23
ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันฯ ประชุมบุคลากรขอ...
ภาพทั้งหมด : 26
วารสาร ตุลาคม 2561...
ภาพทั้งหมด : 3
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เป็นเจ้าภาพด...
ภาพทั้งหมด : 30
สถาบันสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ประชุม...
ภาพทั้งหมด : 12
ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย ดร.สุ...
ภาพทั้งหมด : 6
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 จัดประชุมคณะ...
ภาพทั้งหมด : 23
วารสารประจำเดือนกันยายน 2561...
ภาพทั้งหมด : 5
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 จัดสอบมาตรฐา...
ภาพทั้งหมด : 29
ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยคณะผู้...
ภาพทั้งหมด : 32
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 นำโดย ดร.วรว...
ภาพทั้งหมด : 21
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 โดย ดร.วรวิท...
ภาพทั้งหมด : 21
ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคต...
ภาพทั้งหมด : 24
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 นำโดย ดร.วรว...
ภาพทั้งหมด : 22
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 จัดประชุมติด...
ภาพทั้งหมด : 24
ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย ดร.สุ...
ภาพทั้งหมด : 5
นายโชค อ่อนพรม รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ประธานประชุมเชิงปฏ...
ภาพทั้งหมด : 15
ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย ดร.สุ...
ภาพทั้งหมด : 6
ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยผู้บริ...
ภาพทั้งหมด : 12
ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันฯ ติดตามเล่มหลักส...
ภาพทั้งหมด : 9
ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยผู้บริ...
ภาพทั้งหมด : 16
เป็นพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ ต่อ ชาวสถาบันการอ...
ภาพทั้งหมด : 4
บรรยากาศการซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการ...
ภาพทั้งหมด : 53
ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันฯ ประธานกรรมการฝ่...
ภาพทั้งหมด : 10
ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันฯ ร่วมบวงศรวงศาลพ...
ภาพทั้งหมด : 9
ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันฯ คณะผู้บริหารสถา...
ภาพทั้งหมด : 12
วารสารประจำเดือน สิงหาคม 2561...
ภาพทั้งหมด : 9
วารสารประจำเดือน กรกฎาคม 2561...
ภาพทั้งหมด : 6
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 (ฉ. 1) ซ้อมย...
ภาพทั้งหมด : 9
ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันฯ คณะผู้บริหารสถา...
ภาพทั้งหมด : 9
ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคต...
ภาพทั้งหมด : 6
ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย ดร.สุ...
ภาพทั้งหมด : 7
ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคต...
ภาพทั้งหมด : 8
ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคต...
ภาพทั้งหมด : 19
วารสารประจำเดือน มิถุนายน 2561...
ภาพทั้งหมด : 3
ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันฯ ประธานการประชุม...
ภาพทั้งหมด : 10
ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคต...
ภาพทั้งหมด : 26
ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบัน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออ...
ภาพทั้งหมด : 15
ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยผู้บริ...
ภาพทั้งหมด : 18
ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยคณะผู้...
ภาพทั้งหมด : 20
ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันฯ ร่วมประชุมหลักเ...
ภาพทั้งหมด : 4
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ได้เพิ่มรูปภ...
ภาพทั้งหมด : 14
ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคต...
ภาพทั้งหมด : 4
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำความรับผิดชอบ ปริ...
ภาพทั้งหมด : 32
ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันฯ และ ดร.สุนทรผไท...
ภาพทั้งหมด : 5
ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบัน ประธานในพิธีกีฬา...
ภาพทั้งหมด : 23
รศ.ดร.ศักดิ์ กองสุวรรณ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะว...
ภาพทั้งหมด : 29
ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยคณะผู้...
ภาพทั้งหมด : 9
ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยคณะผู้...
ภาพทั้งหมด : 20
ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันฯ ประธานประชุมเตร...
ภาพทั้งหมด : 10
ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันฯ ประธานประชุมชี้...
ภาพทั้งหมด : 9
ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันฯ ประธานในการปรับ...
ภาพทั้งหมด : 6
ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันฯ และคณะผู้บริหาร...
ภาพทั้งหมด : 8
รศ.ดร.ศักดิ์ กองสุวรรณ นายกสภาสถาบันฯ พร้อมด้วย ดร.วรวิ...
ภาพทั้งหมด : 10
ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเ...
ภาพทั้งหมด : 9
ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ประ...
ภาพทั้งหมด : 13
ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคต...
ภาพทั้งหมด : 11
รับสมัครนักศึกษาใหม่...
ภาพทั้งหมด : 5
งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561...
ภาพทั้งหมด : 23
ดร.มงคลชัย สมอุดร ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกร...
ภาพทั้งหมด : 12
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำความรับผิดชอบ ปริ...
ภาพทั้งหมด : 12
กลุ่มการจัดการงานบุคคล 2 สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมก...
ภาพทั้งหมด : 24
นายโชค อ่อนพรม รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้รับมอบหมายจาก ด...
ภาพทั้งหมด : 17
ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานในเปิ...
ภาพทั้งหมด : 24
ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ส...
ภาพทั้งหมด : 20
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณ...
ภาพทั้งหมด : 20
ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันฯ ดร.สุนทรผไท จัน...
ภาพทั้งหมด : 32
ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเ...
ภาพทั้งหมด : 19
รศ.ดร.ศักดิ์ กองสุวรรณ นายกสภาสถาบันการอาชึวศึกษาภาคตะว...
ภาพทั้งหมด : 6
ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันฯ ประธานในการประช...
ภาพทั้งหมด : 12
โครงการพัฒนาศักยภาพสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันการอาชี...
ภาพทั้งหมด : 21
ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันฯ ดร.สุนทรผไท จัน...
ภาพทั้งหมด : 14
คณะเจ้าหน้าที่ สถาบันฯ เข้ากราบถวายสักการะพระบรมศพพระบา...
ภาพทั้งหมด : 4
คณะผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ...
ภาพทั้งหมด : 12
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากรของสถาบันการอาช...
ภาพทั้งหมด : 12
สัมมนาวิชาการ เรื่องการใช้ภาษาไทยอย่างไรให้มีประสิทธิภา...
ภาพทั้งหมด : 17
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทร...
ภาพทั้งหมด : 2
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรง...
ภาพทั้งหมด : 20
ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคต...
ภาพทั้งหมด : 2
รศ.ดร.ศักดิ์ กองสุวรรณ นายกสภาสถาบันการอาชึวศึกษาภาคตะว...
ภาพทั้งหมด : 14
โครงการส่งเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ผ...
ภาพทั้งหมด : 20
ซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคต...
ภาพทั้งหมด : 14
ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย คณะผู...
ภาพทั้งหมด : 11
รศ.ดร.ศักดิ์ กองสุวรรณ นายกสภาสถาบันการอาชึวศึกษาภาคตะว...
ภาพทั้งหมด : 11
ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคต...
ภาพทั้งหมด : 6
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 จัดโครงการปฐ...
ภาพทั้งหมด : 12
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 จัดพิธีทำบุญ...
ภาพทั้งหมด : 18
ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเ...
ภาพทั้งหมด : 20
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสู...
ภาพทั้งหมด : 16
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสู...
ภาพทั้งหมด : 16
การประชุมผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา แห่งประเทศไทย ค...
ภาพทั้งหมด : 10
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ สถาบันการอาชีวศึกษ...
ภาพทั้งหมด : 12
ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคต...
ภาพทั้งหมด : 18
โครงการปัจฉิมนิเทศและทวนสอบสัมฤทธิ์ทางการศึกษารายวิชาปฏ...
ภาพทั้งหมด : 17
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เข้ารับการปร...
ภาพทั้งหมด : 13
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมทั้งครูฝึกอาช...
ภาพทั้งหมด : 11
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับ 10 อุตสาหกร...
ภาพทั้งหมด : 7
ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเ...
ภาพทั้งหมด : 4
แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ นา...
ภาพทั้งหมด : 3
คณะครู อาจารย์ จากวิทยาลัยในสังกัดสถาบัน เข้าศึกษาดูงาน...
ภาพทั้งหมด : 13
จัดนิทรรศการในโครงการสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรร...
ภาพทั้งหมด : 5
นาย ธนาวัฒน์ อัตรา นศ.สาขาวิชา เมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเท...
ภาพทั้งหมด : 1
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง4 นำคณะผู้บริหารและบุคลากรเข้...
ภาพทั้งหมด : 3


สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

ถนนมิตรภา หนองคาย-อุดรธานี ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร  0-4241-1445,0-4241-1447

   
 
 
Username :
  
 
Password :
  
 
 
 
...:::: ขับเคลื่อนโดย สถอ.ฉ.1-ivene1-v.2015. ถูกต้อง php และ CSS.