วันที่ 04 ตุลาคม 2565  
   
: อัลบั้มภาพกิจกรรม Gallery :


 
 
หน้าที่ :[1]
ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย นายโชค อ่อนพรม รองผู้อำนวยการสถาบันฯ และตัวแทนประธานหลักสูตร นำหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 5 หลักสูตร โดยมีหลักสูตรปรับปรุง 2 หลักสูตร(เทคโนโลยีเครื่องกล 59 การบัญชี 59)และหลักสูตรใหม่ 3 หลักสูตร(เทคโนโลยีโยธา เทคโนโลยีสารสนเทศ การตลาด)นำเสนอเพื่อพิจารณาแก่คณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาและมาตรฐานคุณภาพการจัดการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 
 
 
 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

ถนนมิตรภา หนองคาย-อุดรธานี ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร  0-4241-1445,0-4241-1447

   
 
 
Username :
  
 
Password :
  
 
 
 
...:::: ขับเคลื่อนโดย สถอ.ฉ.1-ivene1-v.2015. ถูกต้อง php และ CSS.