วันที่ 04 ตุลาคม 2565  
   
: อัลบั้มภาพกิจกรรม Gallery :


 
 
หน้าที่ :[1]
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ในการนี้ ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะกรรมการควบคุมการสอบเข้าเยี่ยมชมห้องสอบและให้กำลังใจนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากวิทยาลัยในสังกัดสถาบัน 10 วิทยาลัยที่มาทำการสอบ ณ สนามสอบสถาบันฯ ภายในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-12.00 น.
 
 
 
 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

ถนนมิตรภา หนองคาย-อุดรธานี ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร  0-4241-1445,0-4241-1447

   
 
 
Username :
  
 
Password :
  
 
 
 
...:::: ขับเคลื่อนโดย สถอ.ฉ.1-ivene1-v.2015. ถูกต้อง php และ CSS.