วันที่ 04 ตุลาคม 2565  
   
: อัลบั้มภาพกิจกรรม Gallery :


 
 
หน้าที่ :[1]
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 จัดโครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา นักศึกษาปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิตหรือสายปฏิบัติการ รหัส 60 ปีการศึกษา 2561 โดย ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันฯ ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบัน ผู้อำนวยการวิทยาลัยและรองผู้อำนวยการสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ให้โอวาทและแนะแนวการการดำเนินชีวิตหลังจากที่สำเร็จการศึกษา ณ ห้องประชุมอมันตรา คอนเวนชั่นฮอลล์ จ. หนองคาย วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น.
 
 
 
 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

ถนนมิตรภา หนองคาย-อุดรธานี ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร  0-4241-1445,0-4241-1447

   
 
 
Username :
  
 
Password :
  
 
 
 
...:::: ขับเคลื่อนโดย สถอ.ฉ.1-ivene1-v.2015. ถูกต้อง php และ CSS.