วันที่ 04 ตุลาคม 2565  
   
: อัลบั้มภาพกิจกรรม Gallery :


 
 
หน้าที่ :[1]
โครงการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 สัญจรพบปะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. โดยในการนี้ ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันฯ และคณะผู้บริหารสถาบันฯ ได้ชี้แจงการขับเคลื่อนและผลการดำเนินงานของสถาบันฯ และมอบของที่ระลึกวันขึ้นปีใหม่
 
 
 
 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

ถนนมิตรภา หนองคาย-อุดรธานี ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร  0-4241-1445,0-4241-1447

   
 
 
Username :
  
 
Password :
  
 
 
 
...:::: ขับเคลื่อนโดย สถอ.ฉ.1-ivene1-v.2015. ถูกต้อง php และ CSS.