วันที่ 04 ตุลาคม 2565  
   
: อัลบั้มภาพกิจกรรม Gallery :


 
 
หน้าที่ :[1]
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 โดยท่าน ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารยืประจำหลักสูตร 59 และหลักสูตรใหม่ที่จะปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 2562 มาทำการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร จากเดิม 23 หลักสูตรที่ผ่านแล้ว เตียมนำเสนอ อีก 6 หลักสูตร ณ ห้องประชุมไผ่สีสุข ชั้น1 สำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วันที่ 7 มกราคม 2562
 
 
 
 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

ถนนมิตรภา หนองคาย-อุดรธานี ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร  0-4241-1445,0-4241-1447

   
 
 
Username :
  
 
Password :
  
 
 
 
...:::: ขับเคลื่อนโดย สถอ.ฉ.1-ivene1-v.2015. ถูกต้อง php และ CSS.