วันที่ 04 ตุลาคม 2565  
   
: อัลบั้มภาพกิจกรรม Gallery :


 
 
หน้าที่ :[1]
เรืออากาศโท สมพร ปานดำ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้โอวาทและให้กำลังใจผู้เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการ การวางแผนระบบเพื่อลดความเสี่ยงในการบริหารการเงินการคลังและทรัพย์สิน โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ ที่สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา 10 วิทยาลัยเข้าร่วมประชุม ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00 น.
 
 
 
 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

ถนนมิตรภา หนองคาย-อุดรธานี ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร  0-4241-1445,0-4241-1447

   
 
 
Username :
  
 
Password :
  
 
 
 
...:::: ขับเคลื่อนโดย สถอ.ฉ.1-ivene1-v.2015. ถูกต้อง php และ CSS.