วันที่ 04 ตุลาคม 2565  
   
: อัลบั้มภาพกิจกรรม Gallery :


 
 
หน้าที่ :[1]
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ ผลงานอาจารย์ประจำหลักสูตร (หลักสูตรใหม่ 2562) ระดับปริญญาตรีสายเทคโยโลยีหรือสายปฏิบัตการ โดยดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันฯ และคณะผู้บริหารสถาบันฯ เรงเห็นความสำคัญที่จะพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายผู้สอนให้ครอบคุมทุกสาขาวิชาเพื่อให้มีผลงานวิชาการ ณ ห้องประชุใชั้น 2 อาคารสำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษา วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.
 
 
 
 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

ถนนมิตรภา หนองคาย-อุดรธานี ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร  0-4241-1445,0-4241-1447

   
 
 
Username :
  
 
Password :
  
 
 
 
...:::: ขับเคลื่อนโดย สถอ.ฉ.1-ivene1-v.2015. ถูกต้อง php และ CSS.