วันที่ 04 ตุลาคม 2565  
   
: อัลบั้มภาพกิจกรรม Gallery :


 
 
หน้าที่ :[1]
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 นำโดย ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันฯ และคณะผู้บริหารสถาบันฯ ให้การต้อนรับในการเข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะผู้บริหารและครูจากวิทยาลัยเทคนิคน่าน วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุใชั้น 2 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1