วันที่ 17 มิถุนายน 2562  
   
: อัลบั้มภาพกิจกรรม Gallery :


 
 
หน้าที่ :[1]
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 นำโดย ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันฯ และผู้บริหารสถาบันฯ จัดทำหลักสูตรสาขาที่จะทำการเปิดสอนในปีการศึกษา 2562 โดยมีวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ส่งตัวแทนอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมประชุมดำเนินการจัดทำหลักสูตรปี 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วันที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น.
 
 
 
 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

ถนนมิตรภา หนองคาย-อุดรธานี ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร  0-4241-1445,0-4241-1447

   
 
 
Username :
  
 
Password :
  
 
 
 
...:::: ขับเคลื่อนโดย สถอ.ฉ.1-ivene1-v.2015. ถูกต้อง php และ CSS.