วันที่ 04 ตุลาคม 2565  
   
: อัลบั้มภาพกิจกรรม Gallery :


 
 
หน้าที่ :[1]
ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย ดร.สุนทรผไท จันทระ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและแผนปฏิบัติการสถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปี 2562 และจัดทำคำของบประมาณสถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 8 _9 กันยายน 2561 พร้อมคณะผู้บริหาร ทั้ง 23 สถาบัน ณ ห้องประชุมทรัพย์ไพลิน โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพมหานคร
 
 
 
 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

ถนนมิตรภา หนองคาย-อุดรธานี ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร  0-4241-1445,0-4241-1447

   
 
 
Username :
  
 
Password :
  
 
 
 
...:::: ขับเคลื่อนโดย สถอ.ฉ.1-ivene1-v.2015. ถูกต้อง php และ CSS.