วันที่ 19 สิงหาคม 2565  
   
: อัลบั้มภาพกิจกรรม Gallery :


 
 
หน้าที่ :[1]
นายโชค อ่อนพรม รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ประธานประชุมเชิงปฏิบัติการการวิพากษ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 (สาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย) วันที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
 
 
 
 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

ถนนมิตรภา หนองคาย-อุดรธานี ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร  0-4241-1445,0-4241-1447

   
 
 
Username :
  
 
Password :
  
 
 
 
...:::: ขับเคลื่อนโดย สถอ.ฉ.1-ivene1-v.2015. ถูกต้อง php และ CSS.