วันที่ 04 ตุลาคม 2565  
   
: อัลบั้มภาพกิจกรรม Gallery :


 
 
หน้าที่ :[1]
ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย ดร.สุนทรผไท จันทระ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ร่วมสนทนา (Focus Group Discussion) เพื่อตรวจสอบและยืนยันนวัตกรรมของงานวิจัย เรื่อง ?การพัฒนารูปแบบการจัดโครงสร้างบริหารในวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3? ในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ภายในวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 
 
 
 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

ถนนมิตรภา หนองคาย-อุดรธานี ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร  0-4241-1445,0-4241-1447

   
 
 
Username :
  
 
Password :
  
 
 
 
...:::: ขับเคลื่อนโดย สถอ.ฉ.1-ivene1-v.2015. ถูกต้อง php และ CSS.