วันที่ 04 ตุลาคม 2565  
   
: อัลบั้มภาพกิจกรรม Gallery :


 
 
หน้าที่ :[1]
ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบันฯ รองผู้อำนวยการวิทยาลัย อาจารย์ประจำสาขาวิชา ประชุมหาแนวทางในการเปิดหลักสูตรใหม่ สำหรับวิทยาลัยในสังกัดในปี 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เวลา 09.30 น.โดยท่านผู้อำนวยการได้ให้หลักการและนโยบายแก่วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู วิทยาลัยกาญจนาภิเษกอุดรธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย นำข้อมูลหลักสูตรที่พัฒนาแล้วของสาขาที่ได้ร่วมกันปรับปรุงหลักสูตร 2562 ไปปรับให้เข้ากับสาขาวิชาของแต่ละสถานศึกษาต่อไป
 
 
 
 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

ถนนมิตรภา หนองคาย-อุดรธานี ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร  0-4241-1445,0-4241-1447

   
 
 
Username :
  
 
Password :
  
 
 
 
...:::: ขับเคลื่อนโดย สถอ.ฉ.1-ivene1-v.2015. ถูกต้อง php และ CSS.