วันที่ 04 ตุลาคม 2565  
   
: อัลบั้มภาพกิจกรรม Gallery :


 
 
หน้าที่ :[1]
ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันฯ ติดตามเล่มหลักสูตรปรับปรุง 2562 จากประธานหลักสูตรแต่ละสาชาวิชาที่ได้ระดมสมองในการปรุบปรุงหลักสูตรที่ผ่านมา รวบร่วมและปรับรูปแบบให้เหมือนกัน วันที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้นสอง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
 
 
 
 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

ถนนมิตรภา หนองคาย-อุดรธานี ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร  0-4241-1445,0-4241-1447

   
 
 
Username :
  
 
Password :
  
 
 
 
...:::: ขับเคลื่อนโดย สถอ.ฉ.1-ivene1-v.2015. ถูกต้อง php และ CSS.