วันที่ 04 ตุลาคม 2565  
   
: อัลบั้มภาพกิจกรรม Gallery :


 
 
หน้าที่ :[1]
ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันฯ คณะผู้บริหารสถาบัน และ ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีบันฑิต อาจารย์ประจำหลักสูตร 10 วิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ ประชุมสรุปแนวทางและรูปแบบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562 เพื่อให้มีรูปแบบและแนวทางเดียวกันทุกสาขาวิชา ก่อนนำส่งคณะกรรมการประเมินหลักสูตร สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ วันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องเรียนรวมเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
 
 
 
 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

ถนนมิตรภา หนองคาย-อุดรธานี ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร  0-4241-1445,0-4241-1447

   
 
 
Username :
  
 
Password :
  
 
 
 
...:::: ขับเคลื่อนโดย สถอ.ฉ.1-ivene1-v.2015. ถูกต้อง php และ CSS.