วันที่ 04 ตุลาคม 2565  
   
: อัลบั้มภาพกิจกรรม Gallery :


 
 
หน้าที่ :[1]
ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย ดร.สุนทรผไท จันทระ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ส่งเสริมให้การสนับสนุนคณาจารย์สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 นำผลงานนัวตกรรมการอาชีวศึกษาร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 5 NEUNIC 2018 เรื่อง การบูรณาการงานวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน วันที่ 21 กรกฏาคม 2561 ณ หอประชุมประภำกรคอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
 
 
 
 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

ถนนมิตรภา หนองคาย-อุดรธานี ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร  0-4241-1445,0-4241-1447

   
 
 
Username :
  
 
Password :
  
 
 
 
...:::: ขับเคลื่อนโดย สถอ.ฉ.1-ivene1-v.2015. ถูกต้อง php และ CSS.