วันที่ 04 ตุลาคม 2565  
   
: อัลบั้มภาพกิจกรรม Gallery :


 
 
หน้าที่ :[1]
ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันฯ ประธานการประชุมกองบรรณาธิการ วารสารนวัตกรรมการอาชีวศึกษา โดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เป็นเจ้าภาพในการรวบรวมบทความวิจัยวิชาการเพื่อจัดตีพิมพ์เผยแพร่นวัตกรรมอาชีวศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนานักวิชาการให้มีเวทีในการเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง ในการนี้มีคณะกองบรรณาธิการเข้าร่วมพิจารณาบทความเพื่อลงตีพิมพ์ ในฉบับที่ 3 - 4 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น.
 
 
 
 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

ถนนมิตรภา หนองคาย-อุดรธานี ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร  0-4241-1445,0-4241-1447

   
 
 
Username :
  
 
Password :
  
 
 
 
...:::: ขับเคลื่อนโดย สถอ.ฉ.1-ivene1-v.2015. ถูกต้อง php และ CSS.