วันที่ 04 ตุลาคม 2565  
   
: อัลบั้มภาพกิจกรรม Gallery :


 
 
หน้าที่ :[1]
ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบัน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ครั้งที่ 3/2561 วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานสถาบันฯ ในหัวข้อเรื่อง 1.กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2561 2.ความก้าวหน้าในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 3.การจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเข้าร่วมดำเนินการกับกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 4.รายงานจำนวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 5.ค่าใช้จ่ายรายหัวในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 6.การขอสำเร็จการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ภาคเรียรนที่ 3/2560
 
 
 
 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

ถนนมิตรภา หนองคาย-อุดรธานี ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร  0-4241-1445,0-4241-1447

   
 
 
Username :
  
 
Password :
  
 
 
 
...:::: ขับเคลื่อนโดย สถอ.ฉ.1-ivene1-v.2015. ถูกต้อง php และ CSS.