วันที่ 04 ตุลาคม 2565  
   
: อัลบั้มภาพกิจกรรม Gallery :


 
 
หน้าที่ :[1]
ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่งานทะเบียนวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการงานทะเบียนและงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อกรอกข้อมูลของผู้สำเร็จการศึกษา ในระบบ ศธ.02 ประจำภาคเรียน 2/2560 ระหว่างวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
 
 
 
 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

ถนนมิตรภา หนองคาย-อุดรธานี ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร  0-4241-1445,0-4241-1447

   
 
 
Username :
  
 
Password :
  
 
 
 
...:::: ขับเคลื่อนโดย สถอ.ฉ.1-ivene1-v.2015. ถูกต้อง php และ CSS.