วันที่ 15 สิงหาคม 2563  
   
: อัลบั้มภาพกิจกรรม Gallery :


 
 
หน้าที่ :[1]
ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันฯ และ ดร.สุนทรผไท จันทระ รองผู้อำนวยการสถาบัน ภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1 ให้โอวาทนักเรียน-นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานีและเป็นวิทยากร ในวันปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาอุดรธานี วันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น.
 
 
 
 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

ถนนมิตรภา หนองคาย-อุดรธานี ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร  0-4241-1445,0-4241-1447

   
 
 
Username :
  
 
Password :
  
 
 
 
...:::: ขับเคลื่อนโดย สถอ.ฉ.1-ivene1-v.2015. ถูกต้อง php และ CSS.