วันที่ 04 ตุลาคม 2565  
   
: อัลบั้มภาพกิจกรรม Gallery :


 
 
หน้าที่ :[1]
ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบัน ประธานในพิธีกีฬา ป.ตรีสัมพันธ์...ฉันท์น้องพี่ ครั้งที่ 2 ณ วิทยาัลยเทคนิคหนองคายแห่งที่ 2 โดยมีคณะผู้บริหารสถาบันฯ ผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัด และนักศึกษาเ่คโนโลยีบัณฑิต ทั้ง รหัส 59 และ 60 เข้าร่วมงาน วันที่ 18 กุมภสพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น.
 
 
 
 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

ถนนมิตรภา หนองคาย-อุดรธานี ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร  0-4241-1445,0-4241-1447

   
 
 
Username :
  
 
Password :
  
 
 
 
...:::: ขับเคลื่อนโดย สถอ.ฉ.1-ivene1-v.2015. ถูกต้อง php และ CSS.