วันที่ 04 ตุลาคม 2565  
   
: อัลบั้มภาพกิจกรรม Gallery :


 
 
หน้าที่ :[1]
ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ประธานโครงการประชุมหารือแสวงหาความร่วมมือกับสถานประกอบการร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคีและการมีงานทำหลังจบการศึกษา(MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ สหกรณ์ไซโคเคียว )โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัด เข้าร่วมโครงการ วันจันทร์ ที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
 
 
 
 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

ถนนมิตรภา หนองคาย-อุดรธานี ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร  0-4241-1445,0-4241-1447

   
 
 
Username :
  
 
Password :
  
 
 
 
...:::: ขับเคลื่อนโดย สถอ.ฉ.1-ivene1-v.2015. ถูกต้อง php และ CSS.