วันที่ 13 สิงหาคม 2563  
   
: อัลบั้มภาพกิจกรรม Gallery :


 
 
หน้าที่ :[1]
ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ประธานดำเนินการประชุมจัดทำความรับผิดชอบ ปริมาณงาน คุณภาพงาน และความยุ่งยากในงานของสำนักในสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ระยะที่ 3 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วันที่ 20-21 มกราคม 2561
 
 
 
 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

ถนนมิตรภา หนองคาย-อุดรธานี ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร  0-4241-1445,0-4241-1447

   
 
 
Username :
  
 
Password :
  
 
 
 
...:::: ขับเคลื่อนโดย สถอ.ฉ.1-ivene1-v.2015. ถูกต้อง php และ CSS.