วันที่ 25 มกราคม 2565  
   
: อัลบั้มภาพกิจกรรม Gallery :


 
 
หน้าที่ :[1]
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำความรับผิดชอบ ปริมาณงาน คุณภาพงาน และความยุ่งยากในงาน ของตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก ในสถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระยะที่ 2 ระยะปฏิบัติการร่วมกับบุคลากร ก.ค.ศ. วันที่ 20 - 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมอีสติน มักกะสัน โดยการประชุมวันแรกได้รับเกียรติจาก นายบุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ