วันที่ 04 ตุลาคม 2565  
   
: อัลบั้มภาพกิจกรรม Gallery :


 
 
หน้าที่ :[1]
กลุ่มการจัดการงานบุคคล 2 สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ดำเนินการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำความรับผิดชอบ ปริมาณงาน คุณภาพงาน และความยุ่งยากในงาน ของตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก ในสถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระยะที่ 1 สร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อม ในระหว่างวันที่ 14 - 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ถนนรามอินทรา กรุงเทพมหานคร โดยการประชุมวันแรกได้รับเกียรติจาก ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากสำนักอำนวยการ สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 
 
 
 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

ถนนมิตรภา หนองคาย-อุดรธานี ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร  0-4241-1445,0-4241-1447

   
 
 
Username :
  
 
Password :
  
 
 
 
...:::: ขับเคลื่อนโดย สถอ.ฉ.1-ivene1-v.2015. ถูกต้อง php และ CSS.