วันที่ 19 สิงหาคม 2565  
   
: อัลบั้มภาพกิจกรรม Gallery :


 
 
หน้าที่ :[1]
ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สถาบันฯให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาระบบงาน ณ ห้องประชุมชั้นสองสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น.
 
 
 
 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

ถนนมิตรภา หนองคาย-อุดรธานี ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร  0-4241-1445,0-4241-1447

   
 
 
Username :
  
 
Password :
  
 
 
 
...:::: ขับเคลื่อนโดย สถอ.ฉ.1-ivene1-v.2015. ถูกต้อง php และ CSS.