วันที่ 04 ตุลาคม 2565  
   
: อัลบั้มภาพกิจกรรม Gallery :


 
 
หน้าที่ :[1]
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากรของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ขอแสดงความอาลัยและขอน้อมส่งบุคคลผู้ทรงคุณูปการกับวงการศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา "ท่านเฉลียว อยู่สีมารักษ์" อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออเฉียงเหนือ 1 ขอให้ท่านสู่สุคติในสัมปรายภพด้วยเทอญ
 
 
 
 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

ถนนมิตรภา หนองคาย-อุดรธานี ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร  0-4241-1445,0-4241-1447

   
 
 
Username :
  
 
Password :
  
 
 
 
...:::: ขับเคลื่อนโดย สถอ.ฉ.1-ivene1-v.2015. ถูกต้อง php และ CSS.