วันที่ 03 ตุลาคม 2565  
   
: อัลบั้มภาพกิจกรรม Gallery :


 
 
หน้าที่ :[1]
รศ.ดร.ศักดิ์ กองสุวรรณ นายกสภาสถาบันการอาชึวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ประธานในการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ครั้งที่ 2/2560 ในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวัน
 
 
 
 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

ถนนมิตรภา หนองคาย-อุดรธานี ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร  0-4241-1445,0-4241-1447

   
 
 
Username :
  
 
Password :
  
 
 
 
...:::: ขับเคลื่อนโดย สถอ.ฉ.1-ivene1-v.2015. ถูกต้อง php และ CSS.