วันที่ 03 ตุลาคม 2565  
   
: อัลบั้มภาพกิจกรรม Gallery :


 
 
หน้าที่ :[1]
โครงการปัจฉิมนิเทศและทวนสอบสัมฤทธิ์ทางการศึกษารายวิชาปฏิบัติภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2559 ในระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2559 โดยในวันที่ 25 กันยายน 2559 มีสาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการตลาด สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาการบัญชี
 
 
 
 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

ถนนมิตรภา หนองคาย-อุดรธานี ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร  0-4241-1445,0-4241-1447

   
 
 
Username :
  
 
Password :
  
 
 
 
...:::: ขับเคลื่อนโดย สถอ.ฉ.1-ivene1-v.2015. ถูกต้อง php และ CSS.