วันที่ 04 ตุลาคม 2565  
   
: อัลบั้มภาพกิจกรรม Gallery :


 
 
หน้าที่ :[1]
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมทั้งครูฝึกอาชีพในสถานประกอบการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1ในระหว่างวันที่ 13 – 14 สิงหาคม 2559 และ วันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2559
 
 
 
 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

ถนนมิตรภา หนองคาย-อุดรธานี ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร  0-4241-1445,0-4241-1447

   
 
 
Username :
  
 
Password :
  
 
 
 
...:::: ขับเคลื่อนโดย สถอ.ฉ.1-ivene1-v.2015. ถูกต้อง php และ CSS.