คุณจงสวัสดิ์ เลิศธนสาร ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสถาบันฯ และคณะผู้บริหาร รดน้ำดำหัวผู้อำนวยการสถาบันฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล ในเทศกาลสงกรานต์ 2566 วันที่ 7 เมษายน 2566 ณ สำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1