ประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครั้งที่ 3/2566


ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันฯ มอบหมายให้นายอุดมภูเบศวร์ สมบูรณ์เรศ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครั้งที่ 3/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 4 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *