ดร.พีระพล พูลทวี นายกสภาสถาบันฯ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ครั้งที่ 2/256 วันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2566เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย